Bedriftsregister i Norge

Firmasøk


 

Severige
Administrasjon av finansmarkeder
Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr
Agenturhandel med bredt vareutvalg
Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier
Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer
Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer
Aktive eierfond
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Aldershjem
Allmenn legetjeneste
Alminnelige somatiske sykehus
Ambulansetjenester
Andre helsetjenester
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
Andre personaladministrative tjenester
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Andre post- og budtjenester
Andre somatiske spesialinstitusjoner
Andre sosialtjenester uten botilbud
Andre sportsaktiviteter
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
Andre tjenester tilknyttet undervisning
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Annen ferdiggjøring av bygninger
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Annen forebyggende helsetjeneste
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
Annen kredittgivning
Annen overnatting
Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Annen undervisning innen kultur
Annen verdipapirforvaltning
Annet fjørfehold
Annet installasjonsarbeid
Arbeidsmarkedskurs
Arbeidstakerorganisasjoner
Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Asylmottak
Avlastningsboliger/-institusjoner
Avvirkning
Bankvirksomhet ellers
Barneboliger
Barnehager
Barneparker og dagmammaer
Barneverntjenester
Bearbeiding av metaller
Bearbeiding av planglass
Bearbeiding av te og kaffe
Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers
Bearbeiding og konservering av kjøtt
Bearbeiding og konservering av poteter
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Behandling av såfrø
Behandling og disponering av farlig avfall
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Beplantning av hager og parkanlegg
Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn
Blikkenslagerarbeid
Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet
Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede
Bokbinding og tilknyttede tjenester
Boligbyggelag
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Borettslag
Brannvern
Bryting av ikke-jernholdig malm ellers
Bryting av jernmalm
Bryting av kalkstein, gips og kritt
Bryting av skifer
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet
Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med antikviteter
Butikkhandel med apotekvarer
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
Butikkhandel med aviser og papirvarer
Butikkhandel med bøker
Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer
Butikkhandel med belysningsutstyr
Butikkhandel med blomster og planter
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Butikkhandel med brukte klær
Butikkhandel med brukte varer ellers
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
Butikkhandel med drikkevarer ellers
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med fargevarer
Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Butikkhandel med fotoutstyr
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med frukt og grønnsaker
Butikkhandel med gardiner
Butikkhandel med gull- og sølvvarer
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Butikkhandel med helsekost
Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med innspillinger av musikk og video
Butikkhandel med jernvarer
Butikkhandel med kaffe og te
Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr
Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer
Butikkhandel med klær
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
Butikkhandel med møbler
Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler
Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med optiske artikler
Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær
Butikkhandel med skotøy
Butikkhandel med spill og leker
Butikkhandel med sportsutstyr
Butikkhandel med sukkervarer
Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
Butikkhandel med tepper
Butikkhandel med tobakksvarer
Butikkhandel med trelast
Butikkhandel med ur og klokker
Butikkhandel med vin og brennevin
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Bygging av bruer og tunneler
Bygging av fritidsbåter
Bygging av havne- og damanlegg
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Bygging av oljeplattformer og moduler
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Bygging av skip under 100 br.tonn
Bygging av vann- og kloakkanlegg
Bygging av veier og motorveier
Cateringvirksomhet
Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede
Damp- og varmtvannsforsyning
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Demontering av vrakede gjenstander
Destillering, rektifisering og blanding av sprit
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
Distribusjon av elektrisitet
Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
Drift av arkiver
Drift av barer ellers
Drift av bomstasjoner
Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
Drift av campingplasser
Drift av campingplasser
Drift av fag- og forskningsbiblioteker
Drift av ferieleiligheter
Drift av folkebiblioteker
Drift av fornøyelses- og temaparker
Drift av gatekjøkken
Drift av gods- og transportsentraler
Drift av havne- og kaianlegg
Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
Drift av idrettsanlegg
Drift av kulturhistoriske museer
Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
Drift av museer ikke nevnt annet sted
Drift av naturhistoriske museer
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
Drift av puber
Drift av restauranter og kafeer
Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport
Drift av turisthytter
Drift av vandrerhjem
Drift av web-portaler
Drosjebiltransport
Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
Dyrking av druer
Dyrking av ettårige vekster ellers
Dyrking av flerårige vekster ellers
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster
Eiendomsforvaltning
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Eiendomsmegling
Eldresentre
Elektrisk installasjonsarbeid
Engroshandel med avfall og skrap
Engroshandel med bøker, aviser og blader
Engroshandel med belysningsutstyr
Engroshandel med blomster og planter
Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Engroshandel med drikkevarer ellers
Engroshandel med drivstoff og brensel
Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og -maskiner
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Engroshandel med fargevarer
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Engroshandel med fotoutstyr
Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Engroshandel med gull- og sølvvarer
Engroshandel med gulvtepper
Engroshandel med huder, skinn og lær
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder
Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
Engroshandel med kjemiske produkter
Engroshandel med klær
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Engroshandel med klokker og ur
Engroshandel med kontormøbler
Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer
Engroshandel med levende dyr
Engroshandel med møbler
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon
Engroshandel med maskinverktøy
Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
Engroshandel med metaller og metallholdig malm
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Engroshandel med optiske artikler
Engroshandel med papir og papp
Engroshandel med parfyme og kosmetikk
Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-plater
Engroshandel med radio og fjernsyn
Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer
Engroshandel med rengjøringsmidler
Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap
Engroshandel med skotøy
Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Engroshandel med spill og leker
Engroshandel med sportsutstyr
Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Engroshandel med tømmer
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
Engroshandel med tobakksvarer
Engroshandel med trelast
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Engroshandel med vin og brennevin
Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogramm er
Etterbehandling av tekstiler
Etterbehandling av vekster etter innhøsting
Etterforskning
Førskoleundervisning
Familieverntjenester
Ferdiggjøring før trykking og publisering
Ferskvannsfiske
Filmframvisning
Finansielle holdingselskaper
Fjernsynskringkasting
Flymegling
Flyttetransport
Folkehøgskoleundervisning
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Fondsforvaltningsvirksomhet
Forlagsvirksomhet ellers
Forsikringsformidling
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Forsvar
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Forsyningsbaser
Forvaltning og drift av IT-systemer
Forvaltningsstiftelser for fond og legater opprettet for veldedige og allmennyttige formål, men som selv ikke fordeler støtte
Fotografvirksomhet
Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte kontortjenester
Frisering og annen skjønnhetspleie
Fritidsetablissement
Fritidsklubber for barn og ungdom
Fritidsvirksomhet ellers
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Fysioterapitjeneste
Geitehold
Generell offentlig administrasjon
Geologiske undersøkelser
Glassarbeid
Godstransport med jernbane
Godstransport på vei
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Grunnarbeid
Guider og reiseledere
Gulvlegging og tapetsering
Handel med elektrisitet
Handel med gass gjennom ledningsnett
Hav- og kystfiske
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein
Hold av verpehøner for konsumeggproduksjon
Hovedkontortjenester
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Husdyrhold ellers
Idrettslag og -klubber
Impresariovirksomhet
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Innenlandske kystruter med passasjerer
Innenriks sjøfart med gods
Innrednings- og installasjonsarbeid utført på borerigger og moduler
Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn
Innsamling av farlig avfall
Innsamling av ikke-farlig avfall
Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge
Institusjoner i psykisk helsevern for voksne
Institusjoner innen barne- og ungdomsvern
Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet
Internasjonale organisasjoner og organer
Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
Juridisk tjenesteyting
Kabelbasert telekommunikasjon
Kaldtrekking av stenger og profiler
Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Klinisk psykologtjeneste
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
Kombinerte kontortjenester
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Kommunal kulturskoleundervisning
Kommunale sosialkontortjenester
Kompetansesentra og annen spesialundervisning
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Kysttrafikk ellers med passasjerer
Lønnet arbeid i private husholdninger
Lagring
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Landsdekkende posttjenester
Landskapsarkitekttjenester
Lasting og lossing
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Legetjenester innen psykisk helsevern
Livsforsikring
Lotteri og totalisatorspill
Lufttransport med gods
Lufttransport med passasjerer
Malerarbeid
Markeds- og opinionsundersøkelser
Medieformidlingstjenester
Medisinske laboratorietjenester
Melkeproduksjon på storfe
Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
Modellbyråvirksomhet
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Nyhetsbyråer
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Omsorgsinstitusjoner ellers
Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere
Oppdrett av annet storfe
Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien
Oppdrett av kameler og andre kameldyr
Oppføring av bygninger
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Opplevelsesaktiviteter
Oppsamling og behandling av avløpsvann
Ordinær grunnskoleundervisning
Overføring av elektrisitet
Overflatebehandling av metaller
Oversettelses- og tolkevirksomhet
Pakkevirksomhet
Partipolitiske organisasjoner
Passasjertransport med jernbane
Passasjertransport på elver og innsjøer
Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
Pensjonskasser
Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Plan- og reguleringsarbeid
Planteformering
Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge
Politi- og påtalemyndighet
Porteføljeinvesteringsselskaper
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Postordre-/Internetthandel med bøker, papir, aviser og blader
Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler
Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg
Postordre-/Internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter
Postordre-/Internetthandel med helsekost
Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr
Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer
PR og kommunikasjonstjenester
Prøveboring
Preging av mynter og medaljer
Private vakttjenester
Produksjon av øl
Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner
Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
Produksjon av andre keramiske produkter
Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk
Produksjon av andre klær av trikotasje
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Produksjon av andre rør og rørdeler av stål
Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall
Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær
Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Produksjon av annet flytende materiell
Produksjon av annet yttertøy
Produksjon av arbeidstøy
Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp
Produksjon av basisplast
Produksjon av batterier og akkumulatorer
Produksjon av belysningsutstyr
Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Produksjon av bijouteri og lignende artikler
Produksjon av bly, sink og tinn
Produksjon av bolter og skruer
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Produksjon av byggevarer av plast
Produksjon av bygningsartikler
Produksjon av dører og vinduer av metall
Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
Produksjon av edelmetaller
Produksjon av eksplosiver
Produksjon av elektrisitet ellers
Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass
Produksjon av elektrisitet fra naturgass
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer
Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
Produksjon av elektroniske komponenter
Produksjon av emballasje av lettmetall
Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall
Produksjon av eteriske oljer
Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
Produksjon av fôrvarer til kjæledyr
Produksjon av fargestoffer og pigmenter
Produksjon av farmasøytiske preparater
Produksjon av farmasøytiske råvarer
Produksjon av ferdigblandet betong
Produksjon av ferdigmat
Produksjon av ferrolegeringer
Produksjon av fibersement
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre
Produksjon av fiskehermetikk
Produksjon av gass
Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord
Produksjon av glassfibrer
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer
Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av gummidekk
Produksjon av gummiprodukter ellers
Produksjon av håndverktøy
Produksjon av halvfabrikater av aluminium
Produksjon av halvfabrikater av plast
Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat
Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir
Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær
Produksjon av ildfaste produkter
Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere
Produksjon av industrigasser
Produksjon av iskrem
Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale
Produksjon av jern og stål
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Produksjon av juice av frukt og grønnsaker
Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer
Produksjon av kalk og gips
Produksjon av karosserier og tilhengere
Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer
Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander
Produksjon av kjøkkenmøbler
Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper
Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
Produksjon av klær av lær
Produksjon av klær og tilbehør ellers
Produksjon av klokker og ur
Produksjon av kobber
Produksjon av kommunikasjonsutstyr
Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr
Produksjon av kontor- og butikkmøbler
Produksjon av kontorartikler av papir
Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr)
Produksjon av kornvarer
Produksjon av koster og børster
Produksjon av kraner og ventiler ellers
Produksjon av kretskort
Produksjon av låser og beslag
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter
Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring
Produksjon av ledningsmateriell
Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei
Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Produksjon av møbler ellers
Produksjon av mørtel
Produksjon av madrasser
Produksjon av magnetiske og optiske media
Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri
Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri
Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri
Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri
Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvare industri
Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted
Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding
Produksjon av matfisk og skalldyr i ferskvannsbasert fiskeoppdrett
Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
Produksjon av meierivarer
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske
Produksjon av monteringsferdige hus
Produksjon av motordrevet håndverktøy
Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner
Produksjon av motorsykler
Produksjon av motorvogner
Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire
Produksjon av musikkinstrumenter
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Produksjon av optiske fiberkabler
Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
Produksjon av papir og papp
Produksjon av papirmasse
Produksjon av parfyme og toalettartikler
Produksjon av pelsvarer
Produksjon av planglass
Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter
Produksjon av plastemballasje
Produksjon av plastprodukter ellers
Produksjon av primæraluminium
Produksjon av pumper og kompressorer ellers
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg
Produksjon av raffinerte oljer og fett
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler
Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler
Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
Produksjon av sammensatte parkettstaver
Produksjon av sanit
Produksjon av sement
Produksjon av sider og annen fruktvin
Produksjon av skotøy
Produksjon av slipestoffer
Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
Produksjon av spill og leker
Produksjon av sportsartikler
Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål
Produksjon av stoffer av trikotasje
Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr
Produksjon av strømpevarer
Produksjon av sukker
Produksjon av sykler og invalidevogner
Produksjon av tapeter
Produksjon av tauverk og nett
Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer
Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted
Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk
Produksjon av tobakksvarer
Produksjon av treemballasje
Produksjon av undertøy og innertøy
Produksjon av utstyrsvarer
Produksjon av våpen og ammunisjon
Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer
Produksjon av varer av papir og papp ellers
Produksjon av vin
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett
Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Programmeringstjenester
Psykiatriske sykehjem
Rørtransport
Radiokringkasting
Redningstjeneste
Regnskap og bokføring
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Rehabilitering- og opptreningsinstitusjoner
Reisearrangørvirksomhet
Reisebyråvirksomhet
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Reklamebyråer
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Religiøse organisasjoner
Rengjøring av bygninger
Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
Reparasjon av annet utstyr
Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
Reparasjon av elektrisk utstyr
Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk
Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper
Reparasjon av kommunikasjonsutstyr
Reparasjon av møbler og boliginnredning
Reparasjon av maskiner
Reparasjon av skotøy og lærvarer
Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer
Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler
Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Reproduksjon av innspilte opptak
Retts- og fengselsvesen
Revisjon
Risiko- og skadevurdering
Riving av bygninger og andre konstruksjoner
Rusmiddelinstitusjoner
Rutebiltransport i by- og forstadsområde
Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde
Saging, høvling og impregnering av tre
Satellittbasert telekommunikasjon
Sauehold
Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst
Sentralbankvirksomhet
Skadedyrkontroll
Skadeforsikring
Skattebetingede investeringsselskaper
Skatterådgivning
Skipsmegling
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
Skolefritidsordninger
Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
Slepebåter
Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi
Snekkerarbeid
Somatiske poliklinikker
Somatiske spesialsykehus
Somatiske sykehjem
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Sosiale velferdsorganisasjoner
Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud
Spedisjon
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede
Spesielle holdingselskaper
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Støping av andre ikke-jernholdige metaller
Støping av jern
Støping av lettmetaller
Støping av stål
Stikking av torv
Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs
Stukkatørarbeid og pussing
Svinehold
Takarbeid ellers
Takseringsvirksomhet
Tannhelsetjenester
Teknisk prøving og analyse
Telefonsalg
Telefonvakttjenester
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Telekommunikasjon ellers
Timelærervirksomhet
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
Tjenester tilknyttet drift av rørledninger
Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert fiskeoppdrett
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Tjenester tilknyttet landtransport ellers
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
Tjenester tilknyttet skogbruk
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Tjenester tilknyttet vakttjenester
Torghandel med andre varer
Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer
Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer
Trådløs telekommunikasjon
Trafikkskoleundervisning
Transport med sporveis- og forstadsbane
Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser
Transportformidling ellers
Treningssentre
Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Trykking av aviser
Trykking ellers
Turbiltransport
Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted
ukjent
Undervisning i kunstfag
Undervisning innen idrett og rekreasjon
Undervisning innen religion
Undervisning ved andre høgskoler
Undervisning ved fagskoler
Undervisning ved militære høgskoler
Undervisning ved statlige høgskoler
Undervisning ved universiteter
Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
Uoppgitt
Uspesifisert engroshandel
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
Utenriks sjøfart med gods
Utenriks sjøfart med passasjerer
Utenrikssaker
Utgivelse av annen programvare
Utgivelse av aviser
Utgivelse av bøker
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Utgivelse av kataloger og adresselister
Utgivelse av programvare for dataspill
Utleie av arbeidskraft
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Utleie av videofilm, DVD og lignende
Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr
Utleie og leasing av lastebiler
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Utleie og leasing av lufttransportmateriell
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Utvinning av naturgass
Utvinning av råolje
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Vaktmestertjenester
Varig tilrettelagt arbeid
Vaskeri- og renserivirksomhet
Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i:
Verdipapirfond
Verdipapirmegling
Veterinærtjenester
Veving av tekstiler
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
Voksenopplæringssentre
VVS-arbeid
Yrkessammenslutninger

 

Firmaoversikten.com: Bedriftsregister i Norge | Lenkeutveksling