Bedriftsregister i Norge

Firmasøk


 

ÅL KOMMUNE KULTURSEKTOR ÅL
ÅL KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOREN ÅL
ÅMLI KOMMUNE BARNEHAGEAVDELINGA ÅMLI
ÅMLI KOMMUNE FAMILIEAVDELINGA ÅMLI
ÅMLI KOMMUNE HELSEAVDELINGA ÅMLI
ÅMLI KOMMUNE SKULEAVDELINGA ÅMLI
ÅPEN OMSORG KVINESDAL
ÅRDAL KOMMUNE ELDREOMSORG ÅRDAL
ÅRDAL KOMMUNE GRUNNSKULAR ÅRDAL
ÅRDAL KOMMUNE SPESIALOMSORG ÅRDAL
ÅS KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN ÅS
ÅS KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR ÅS
ÅSERAL KOMMUNE AVDELING FOR KULTUR OG OPPVEKST ÅSERAL
ØKSNES KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON ØKSNES
ØKSNES KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON ØKSNES
ØRSTA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON ØRSTA
ØRSTA KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR ØRSTA
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE TANNHELSESEKTOR SARPSBORG
ØSTRE TOTEN KOMMUNE GRUNNSKOLE ØSTRE TOTEN
ØSTRE TOTEN KOMMUNE KULTUR ØSTRE TOTEN
ØSTRE TOTEN KOMMUNE LEDERGRUPPE ØSTRE TOTEN
ØSTRE TOTEN KOMMUNE SOSIALTJENESTE ØSTRE TOTEN
ØSTRE TOTEN KOMMUNE VOKSENOPPLÆRING ØSTRE TOTEN
ØVRE EIKER KOMMUNE KULTURSEKSJONEN ØVRE EIKER
ØVRE EIKER KOMMUNE OMSORGSSEKSJONEN ØVRE EIKER
ØVRE EIKER KOMMUNE SKOLE- OG BARNEHAGESEKSJONEN ØVRE EIKER
ØYER KOMMUNE DRIFTSAVDELING ØYER
ØYER KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELING ØYER
AGDENES KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON AGDENES
AGDENES KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON AGDENES
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE TANNHELSETJENESTEN OSLO
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE VIRKSOMHETER OSLO
AKERSHUS OG ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT SARPSBORG
ALSTAHAUG KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN ALSTAHAUG
ALSTAHAUG KOMMUNE SEKTOR FOR KULTUR ALSTAHAUG
ALSTAHAUG KOMMUNE UNDERVISNING OG BARNEHAGE ALSTAHAUG
ANDØY KOMMUNE - ANDENES SKOLE ANDØY
ANDØY KOMMUNE HELSE OG FAMILIE ANDØY
ANDEBU KOMMUNE BEHANDLING, REHABILITERING OG OMSORG ANDEBU
ANDEBU KOMMUNE FAMILIE, OPPVEKST OG KULTUR ANDEBU
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN OSLO
AREMARK KOMMUNE HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN AREMARK
AREMARK KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR AREMARK
ASKØY KOMMUNE AVDELING FOR PLEIE OG OMSORG ASKØY
ASKØY KOMMUNE UNDERVISNINGSAVDELING ASKØY
ASKER KOMMUNE SEKTOR BISTAND OG OMSORG ASKER
ASKER KOMMUNE SEKTOR FOR BARNEHAGER ASKER
ASKER KOMMUNE SEKTOR KULTUR OG FRITID ASKER
ASKER KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST OG UTDANNING ASKER
ASKIM KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON ASKIM
ASKIM KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON ASKIM
ASKVOLL KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON ASKVOLL
ASKVOLL KOMMUNE NAV ASKVOLL
ASKVOLL KOMMUNE OMSORGSETATEN ASKVOLL
ASKVOLL KOMMUNE OPPVEKSTETATEN ASKVOLL
AUDNEDAL KOMMUNE HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSETAT AUDNEDAL
AUDNEDAL KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETAT AUDNEDAL
AUDNEDAL KOMMUNE TEKNISK/NÆRING AUDNEDAL
AUKRA KOMMUNE KULTUR AUKRA
AURE KOMMUNE HELSE OG FAMILIE AURE
AURLAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON AURLAND
AURLAND KOMMUNE SKULEADMINISTRASJON AURLAND
AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ARENDAL
AUSTEVOLL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT AUSTEVOLL
AUSTEVOLL KOMMUNE SKULE- OG KULTURETAT AUSTEVOLL
BÆRUM KOMMUNE ADMINISTRASJON BÆRUM
BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGER OG PARKER BÆRUM
BÆRUM KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN BÆRUM
BÆRUM KOMMUNE GRUNNSKOLER BÆRUM
BÆRUM KOMMUNE HELSE OG SOSIAL BÆRUM
BÅTSFJORD KOMMUNE SKOLER OG BARNEHAGER BÅTSFJORD
BØ KOMMUNE HELSE- OG SOSIALAVDELING
BØ KOMMUNE OPPVEKSTAVDELING
BØMLO KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON BØMLO
BØMLO KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON BØMLO
BØMLO KOMMUNE SKULAR BØMLO
BAMBLE KOMMUNE ENHET FOR HELSE OG OMSORG BAMBLE
BAMBLE KOMMUNE ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST BAMBLE
BAMBLE KOMMUNE ENHET FOR SKOLE OG BARNEHAGE BAMBLE
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET OSLO
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET OSLO
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION ØST OSLO
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION MIDT-NORGE TRONDHEIM
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION NORD ALTA
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGION VEST BERGEN
BARNEBO BARNEHAGE AUKRA
BARNEOMBUDET OSLO
BEIARN KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON BEIARN
BEIARN KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON BEIARN
BEREDSKAPSUTVALGET MOT AKUTT FORURENSNING TELEMARK BAMBLE
BERG KOMMUNE OPPVEKSTETATEN BERG
BERG KOMMUNE SOSIALETATEN BERG
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE BERGEN
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG INKLUDERING BERGEN
BERLEVÅG KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN BERLEVÅG
BERLEVÅG KOMMUNE UNDERVISNING BERLEVÅG
BINDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON BINDAL
BINDAL KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR BINDAL
BIOTEKNOLOGINEMNDA OSLO
BJARKØY KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR BJARKØY
BJERKREIM KOMMUNE OPPVEKST BJERKREIM
BJUGN KOMMUNE OPPVEKST BJUGN
BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR BODØ
BODØ KOMMUNE HELSE- OG SOSIALAVDELING BODØ
BOKN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSADMINISTRASJON BOKN
BOKN KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON BOKN
BOKN KOMMUNE SKULEADMINISTRASJON BOKN
BOKN KOMMUNE SOSIALADMINISTRASJON BOKN
BOLIGBASERTE TJENESTER KVINESDAL
BREMANGER KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON BREMANGER
BREMANGER KOMMUNE SKULEADMINISTRASJON BREMANGER
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSADMINISTRASJON DRAMMEN
BYKLE KOMMUNE KULTUR OG FRITID BYKLE
BYKLE KOMMUNE SOSIAL OG BARNEVERN BYKLE
BYKLE KOMMUNE UNDERVISNING - OPPVEKST BYKLE
BYRÅDSAVDELING FOR KUNNSKAP - UTD OSLO
DALANE FRILUFTSRÅD EIGERSUND
DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I VEST-AGDER KRISTIANSAND
DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING TRONDHEIM
DOVRE KOMMUNE KULTUR, OPPVEKST OG UNDERVISNING DOVRE
DYRØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON DYRØY
DYRØY KOMMUNE SKOLE- OG KULTURADMINISTRASJON DYRØY
EIDSBERG KOMMUNE HELSE- OG VELFERDSETATEN EIDSBERG
EIDSBERG KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN EIDSBERG
EIDSVOLL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT EIDSVOLL
EIDSVOLL KOMMUNE SKOLE- OG BARNEHAGEETATEN EIDSVOLL
ELVERUM KOMMUNE BARNEHAGEAVDELINGEN ELVERUM
ELVERUM KOMMUNE KULTURAVDELINGEN ELVERUM
ELVERUM KOMMUNE SKOLEAVDELINGEN ELVERUM
ENEBAKK KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN ENEBAKK
ENEBAKK KOMMUNE KULTUR-, OPPVEKST- OG SKOLEAVDELING ENEBAKK
ENHET FOR LEVEKÅR KVINESDAL
ETNEDAL KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON ETNEDAL
EVENES KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON EVENES
EVENES KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN EVENES
EVENES KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON EVENES
FARSUND KOMMUNE OPPVEKST OG KULTURETATEN FARSUND
FARSUND KOMMUNE OPPVEKSTETATEN FARSUND
FARSUND KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSETATEN FARSUND
FARSUND KOMMUNE SOSIALETATEN FARSUND
FEDA SKOLE KVINESDAL
FEDJE KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN FEDJE
FEDJE KOMMUNE OPPVEKSTETATEN FEDJE
FINNØY KOMMUNE OPPVEKST, KULTUR OG OMSORG (OKO) FINNØY
FINNMARK FYLKESKOMMUNE KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGEN VADSØ
FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGEN VADSØ
FITJAR KOMMUNE OPPVEKST OG SKULESEKTOREN FITJAR
FJELL KOMMUNE OMSORG FJELL
FJELL KOMMUNE SKULAR FJELL
FLATANGER KOMMUNE HELSE OG OMSORG FLATANGER
FLATANGER KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR FLATANGER
FLEKKEFJORD KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR FLEKKEFJORD
FLEKKEFJORD KOMMUNE RÅDMANNENS LEDERGRUPPE, POLITISK STYRING OG ADMINISTRASJON FLEKKEFJORD
FLESBERG KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSETATEN FLESBERG
FLESBERG KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETATEN FLESBERG
FLESBERG OG ROLLAG SOSIAL- OG BARNEVERNSTJENESTE FLESBERG
FLORA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON FLORA
FLORA KOMMUNE KULTUR OG FRITID FLORA
FLORA KOMMUNE SKULEADMINISTRASJON FLORA
FORSAND KOMMUNE - HELSE OG SOSIAL FORSAND
FOSNES KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURAVDELING FOSNES
FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON OMSORG OG SOSIALE TJENESTER FREDRIKSTAD
FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON UTDANNING OG OPPVEKST FREDRIKSTAD
FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆR
FROSTA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FROSTA
FROSTA KOMMUNE OPPVEKST FROSTA
FUSA KOMMUNE HEIMETENESTER REHABILITERING FUSA
FUSA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON FUSA
FUSA KOMMUNE RÅDMANN SIN STAB/ FELLESTJENESTER FUSA
FUSA KOMMUNE SKULE/OPPVEKSTSENTER FUSA
FYLKESTANNLEGEN I AUST-AGDER ARENDAL
FYLKESTANNLEGEN I HEDMARK HAMAR
FYRESDAL KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG FYRESDAL
FYRESDAL KOMMUNE SEKTOR FOR KULTUR OG OPPVEKST FYRESDAL
GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER KAUTOKEINO
GAMVIK KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON GAMVIK
GAMVIK KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON GAMVIK
GAULAR KOMMUNE HELSE OG SOSIAL GAULAR
GAULAR KOMMUNE SKULE OG KULTUR GAULAR
GILDESKÅL KULTURHUS KF GILDESKÅL
GJEMNES KOMMUNE HELSE OG OMSORG GJEMNES
GJEMNES KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR GJEMNES
GJERDRUM KOMMUNE ETAT FOR OPPVEKST OG KULTUR GJERDRUM
GJERDRUM KOMMUNE REHABILITERINGS- OG OMSORGSETATEN GJERDRUM
GJERDRUM KOMMUNE SOSIALETATEN GJERDRUM
GJESDAL KOMMUNE OMSORG GJESDAL
GJESDAL KOMMUNE RESSURSSENTER BARN, UNGE OG VOKSNE GJESDAL
GJESDAL KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON GJESDAL
GLOPPEN KOMMUNE - OPPVEKSTSEKTOREN GLOPPEN
GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSTENESTA GLOPPEN
GLOPPEN KOMMUNE KULTURSEKTOREN GLOPPEN
GRAN KOMMUNE BARNEHAGER GRAN
GRAN KOMMUNE GRUNNSKOLER GRAN
GRAN KOMMUNE HELSE OG OMSORG GRAN
GRAN KOMMUNE KULTUR GRAN
GRANE KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON GRANE
GRANE KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON GRANE
GRANE KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON GRANE
GRATANGEN KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT GRATANGEN
GRATANGEN KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETAT GRATANGEN
GRIMSTAD KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST GRIMSTAD
GRUE KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR GRUE
GULEN KOMMUNE OPPVEKST GULEN
HÅ KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT
HÅ KOMMUNE SKOLE- OG KULTURETAT
HØYLANDET KOMMUNE ADMINISTRASJON HØYLANDET
HØYLANDET KOMMUNE FAMILIEENHETEN HØYLANDET
HØYLANDET KOMMUNE OPPVEKST HØYLANDET
HALDEN KOMMUNALAVDELING HELSE OG OMSORG HALDEN
HALDEN KOMMUNALAVDELING UNDERVISNING OG OPPVEKST HALDEN
HALSA KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING HALSA
HALSA KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURAVDELING HALSA
HAMAR KOMMUNE HELSE HAMAR
HAMAR KOMMUNE KULTUR HAMAR
HAMAR KOMMUNE LEVEK HAMAR
HAMAR KOMMUNE OPPLÆRING OG OPPVEKST HAMAR
HAMAR KOMMUNE PLEIE OG OMSORG HAMAR
HAMARØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON HAMARØY
HAMARØY KOMMUNE LEDELSE HAMARØY
HAMARØY KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON HAMARØY
HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR BARN OG UNGE HAMMERFEST
HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG HAMMERFEST
HAREID KOMMUNE OMRÅDE FOR BARNEHAGE HAREID
HAREID KOMMUNE OMRÅDE FOR HELSE HAREID
HAREID KOMMUNE OMRÅDE FOR KULTUR HAREID
HAREID KOMMUNE OMRÅDE FOR OMSORG HAREID
HAREID KOMMUNE OMRÅDE FOR SKULE HAREID
HAREID KOMMUNE OMRÅDE FOR SOSIAL HAREID
HAREID KOMMUNE OMRÅDE RESSURSSENTER HAREID
HASVIK KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON HASVIK
HASVIK KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR HASVIK
HEDMARK FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING HAMAR
HELSE VEST RHF STAVANGER
HERØY KOMMUNE BU- OG HABILITERINGSAVDELINGA HERØY
HERØY KOMMUNE NAV HERØY
HERØY KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGA HERØY
HERØY KOMMUNE SKULE OG BARNEHAGE HERØY
HJARTDAL KOMMUNE HELSE OG SOSIAL HJARTDAL
HJARTDAL KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST HJARTDAL
HJELMELAND KOMMUNE AVD. OPPVEKST HJELMELAND
HOBØL KOMMUNE BARNEHAGER HOBØL
HOBØL KOMMUNE FAMILIENS HUS HOBØL
HOBØL KOMMUNE PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING HOBØL
HOBØL KOMMUNE VIRKSOMHET KULTUR HOBØL
HOL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN HOL
HOL KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN HOL
HOLE KOMMUNE HELSE OG SOSIAL HOLE
HOLE KOMMUNE PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG HOLE
HOLE KOMMUNE UNDERVISNING OG OPPVEKST HOLE
HOLMESTRAND KOMMUNE SKOLE- OG BARNEHAGEKONTOR HOLMESTRAND
HORDALAND FYLKESKOMMUNE KULTUR-OG IDRETTSAVDELINGA BERGEN
HORDALAND FYLKESKOMMUNE TANNHELSEAVDELINGA BERGEN
HORNINDAL KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR HORNINDAL
HORNINDAL KOMMUNE UTVIKLINGSETAT HORNINDAL
HURDAL KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSETATEN HURDAL
HURDAL KOMMUNE KULTUR HURDAL
HURDAL KOMMUNE OPPVEKSTETATEN HURDAL
IBESTAD KOMMUNE HELSESEKSJON IBESTAD
IBESTAD KOMMUNE OPPVEKSTSEKSJON IBESTAD
IBESTAD KOMMUNE PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG IBESTAD
IBESTAD KOMMUNE SOSIALSEKSJONEN IBESTAD
INNLANDET TANNHELSEDISTRIKT RØROS
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSLO
INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE TVEDESTRAND
INTERKOMMUNALT OVERFORMYNDERI AUDNEDAL
ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD TROMSØ
IVELAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON IVELAND
IVELAND KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON IVELAND
JÆREN FRILUFTSRÅD SANDNES
JULSUNDET SKULE AUKRA
KÅFJORD KOMMUNE OPPVEKST OG OMSORG KÅFJORD
KARASJOK KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOR KARASJOK
KARASJOK KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR KARASJOK
KARLSØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN KARLSØY
KARLSØY KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN KARLSØY
KARMØY KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSETATEN KARMØY
KARMØY KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETATEN KARMØY
KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA OSLO
KLEPP KOMMUNE ETAT FOR LOKAL UTVIKLING KLEPP
KLEPP KOMMUNE ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE KLEPP
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER OSLO
KONFLIKTRÅDENE OSLO
KONGSBERG KOMMUNE ENHET FOR BARNEHAGE KONGSBERG
KONGSBERG KOMMUNE ENHET FOR OPPVEKST KONGSBERG
KONGSBERG KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN KONGSBERG
KONGSBERG KOMMUNE KULTUR- OG VELFERDSTJENESTEN KONGSBERG
KONGSBERG KOMMUNE SOSIALTJENESTEN KONGSBERG
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING VARDØ
KRØDSHERAD KOMMUNE OMSORGSETATEN KRØDSHERAD
KRØDSHERAD KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG KRØDSHERAD
KRØDSHERAD KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST KRØDSHERAD
KRAGERØ KOMMUNE ENHET FOR HELSE OG REHABILITERING KRAGERØ
KRAGERØ KOMMUNE ENHET FOR KOMPETANSE OG INTEGRERING KRAGERØ
KRAGERØ KOMMUNE ENHET FOR SKOLE KRAGERØ
KRAGERØ KOMMUNE NAV-SOSIALTJENESTEN KRAGERØ
KRISTIANSAND KOMMUNE BARNEHAGEETATEN KRISTIANSAND
KRISTIANSAND KOMMUNE KULTURSEKTOREN KRISTIANSAND
KULTUR- OG LANDBRUKSSEKTOREN ALTA
KULTURDEPARTEMENTET OSLO
KULTURKONTORET FOR LUNNER OG GRAN GRAN
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OSLO
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO OSLO
KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING KVÆFJORD
KVÆFJORD KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELING KVÆFJORD
KVÆNANGEN KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR KVÆNANGEN
KVALSUND KOMMUNE KULTUR KVALSUND
KVALSUND KOMMUNE UNDERVISNING KVALSUND
KVAM KOMMUNE EINING FOR HELSE OG VELFERD KVAM
KVAM KOMMUNE EINING FOR OPPVEKST KVAM
KVAM KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON KVAM
KVINESDAL BO OG REHABILITERING KVINESDAL
KVINESDAL KOMMUNE BARNEHAGER KVINESDAL
KVINESDAL UNGDOMSSKOLE KVINESDAL
KVINLOG SKULE KVINESDAL
KVITESEID KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG KVITESEID
KVITESEID KOMMUNE SEKTOR FOR SKULE OG BARNEHAGE KVITESEID
KVITSØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT KVITSØY
KVITSØY KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETAT KVITSØY
LØDINGEN KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN LØDINGEN
LØDINGEN KOMMUNE KULTURETATEN LØDINGEN
LØDINGEN KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSETATEN LØDINGEN
LØDINGEN KOMMUNE SKOLEETATEN LØDINGEN
LØRENSKOG KOMMUNE HELSE OG OMSORG LØRENSKOG
LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN LØRENSKOG
LØRENSKOG KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING LØRENSKOG
LØRENSKOG KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN LØRENSKOG
LØRENSKOG KOMMUNE VELFERDS- OG INKLUDERINGSTJENESTEN LØRENSKOG
LAVANGEN KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN LAVANGEN
LAVANGEN KOMMUNE OPPVEKSTETATEN LAVANGEN
LEBESBY KOMMUNE KULTUR LEBESBY
LEBESBY KOMMUNE OPPVEKSTETATEN LEBESBY
LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER FOR VETERINÆRMEDISIN OSLO
LEIKANGER KOMMUNE OPPVEKST OG OMSORG LEIKANGER
LEIRFJORD KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETAT LEIRFJORD
LEKA KOMMUNE OPPVEKST, UNDERVISNING OG FRITID LEKA
LEKSVIK KOMMUNE OPPVEKST OG FAMILIE LEKSVIK
LESJA KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOREN LESJA
LEVANGER KOMMUNE ENHET KULTUR LEVANGER
LEVANGER KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN LEVANGER
LIERNE KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSETATEN LIERNE
LIERNE KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETATEN LIERNE
LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS LIERNE
LIKNES SKOLE KVINESDAL
LILLESAND KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG KULTUR LILLESAND
LILLESAND KOMMUNE SEKTOR FOR SKOLE OG BARNEHAGE LILLESAND
LINDESNES KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT LINDESNES
LINDESNES KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETAT LINDESNES
LINDESNES KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON LINDESNES
LONGYEARBYEN LOKALSTYRE SPITSBERGEN
LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KULTUR- OG FRITIDSFORETAK KF SPITSBERGEN
LONGYEARBYEN LOKALSTYRE OPPVEKSTFORETAK KF SPITSBERGEN
LUND KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSADMINISTRASJON LUND
LUND KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON LUND
LUNNER KOMMUNE BARNEHAGER SKOLER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER LUNNER
LUNNER KOMMUNE FAMILIE OG OPPVEKST LUNNER
LUNNER KOMMUNE OMSORGSSEKTOR LUNNER
LURØY KOMMUNE HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSETAT LURØY
LURØY KOMMUNE OPPVEKSTETATEN LURØY
MÅSØY KOMMUNE HELSE OG OMSORG MÅSØY
MÅSØY KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN MÅSØY
MØRE BISPEDØME MOLDE
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA MOLDE
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE TANNHELSEAVDELINGA MOLDE
MARKER KOMMUNE FAMILIE OG HELSE MARKER
MARKER KOMMUNE KULTUR OG FRITID MARKER
MARKER KOMMUNE SKOLE MARKER
MARNARDAL KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON MARNARDAL
MARNARDAL KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON MARNARDAL
MARNARDAL KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON MARNARDAL
MARNARDAL KOMMUNE SOSIALADMINISTRASJON MARNARDAL
MASFJORDEN KOMMUNE KULTUR MASFJORDEN
MASFJORDEN KOMMUNE SKULER MASFJORDEN
MELØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALENHET MELØY
MELØY KOMMUNE OMSORGSSEKSJON MELØY
MELØY KOMMUNE UNDERVISNINGSSEKSJON MELØY
MELAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALTENESTER MELAND
MELAND KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST MELAND
MELDAL KOMMUNE SEKTOR HELSE OG OMSORG MELDAL
MELDAL KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST MELDAL
MERÅKER KOMMUNE SEKTOR HELSE, PLEIE OG OMSORG MERÅKER
MERÅKER KOMMUNE SEKTOR SKOLE, OPPVEKST OG KULTUR MERÅKER
MIDSUND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALTENESTER MIDSUND
MIDSUND KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR MIDSUND
MIDT-TROMS TANNHELSEDISTRIKT TROMSØ
MODALEN KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON MODALEN
MODALEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MODALEN
MODALEN KOMMUNE SKULEADMINISTRASJON MODALEN
MODUM KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOR MODUM
MODUM KOMMUNE KULTURSEKTOR MODUM
MODUM KOMMUNE UNDERVISNINGSETAT MODUM
MOLDE BYDRIFT MOLDE
MOLDE KOMMUNE BARNEHAGEAVDELINGEN MOLDE
MOLDE KOMMUNE HELSEAVDELINGEN MOLDE
MOLDE KOMMUNE KULTURAVDELINGEN MOLDE
MOLDE KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN MOLDE
MOLDE KOMMUNE SKOLEAVDELINGEN MOLDE
MOLDE KOMMUNE SOSIALAVDELINGEN MOLDE
MOLDE KOMMUNE TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE MOLDE
MOSKENES KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT MOSKENES
MOSKENES KOMMUNE OPPVEKSTSETAT MOSKENES
NÆRØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALAVDELING NÆRØY
NÆRØY KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN NÆRØY
NØTTERØY KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURSEKTOR NØTTERØY
NAMSOS KOMMUNE KULTUR NAMSOS
NAMSOS KOMMUNE OPPVEKST NAMSOS
NAMSSKOGAN HELSE-OG OMSORGSETATEN NAMSSKOGAN
NAMSSKOGAN KOMMUNE OPPVEKSTETATEN NAMSSKOGAN
NANNESTAD KOMMUNE BISTAND OG OMSORG NANNESTAD
NANNESTAD KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR NANNESTAD
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT OSLO
NAUSTDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON NAUSTDAL
NAUSTDAL KOMMUNE SKULEADMINISTRASJON NAUSTDAL
NAV HOBØL HOBØL
NEDRE EIKER KOMMUNE HELSE OG OMSORG NEDRE EIKER
NEDRE EIKER KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR NEDRE EIKER
NES KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT NES
NES KOMMUNE HELSETJENESTER NES
NES KOMMUNE KULTURETAT NES
NES KOMMUNE OPPVEKSTADMINISTRASJON NES
NES KOMMUNE SKOLEETAT NES
NESNA KOMMUNE HELSE OG SOSIAL NESNA
NESNA KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR NESNA
NESODDEN KOMMUNE BOLIGER MED BISTAND NESODDEN
NESODDEN KOMMUNE HELSEAVDELING NESODDEN
NESODDEN KOMMUNE KULTURAVDELING NESODDEN
NESODDEN KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSAVDELING NESODDEN
NESODDEN KOMMUNE SKOLE- OG OPPVEKSTAVDELING NESODDEN
NESODDEN KOMMUNE SOSIALAVDELING NESODDEN
NISSEDAL KOMMUNE EINING FOR BARNEHAGE NISSEDAL
NISSEDAL KOMMUNE EINING FOR SKULE NISSEDAL
NITTEDAL KOMMUNE ENHET FOR BARN OG UNGE NITTEDAL
NITTEDAL KOMMUNE ENHET FOR FUNKSJON HEMMEDE NITTEDAL
NITTEDAL KOMMUNE ENHET FOR HELSE NITTEDAL
NITTEDAL KOMMUNE ENHET FOR KULTUR NITTEDAL
NITTEDAL KOMMUNE ENHET FOR NAV NITTEDAL
NITTEDAL KOMMUNE ENHET FOR PLEIE REHABILITERING OMSORG (PRO) NITTEDAL
NITTEDAL KOMMUNE ENHET FOR SKOLER NITTEDAL
NOME KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSETATEN NOME
NOME KOMMUNE KULTUR- OG NÆRINGSETATEN NOME
NOME KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON NOME
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME TROMSØ
NORD-ODAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN NORD-ODAL
NORD-ODAL KOMMUNE OMSORGSETATEN NORD-ODAL
NORD-ODAL KOMMUNE OPPVEKSTETATEN NORD-ODAL
NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGIONAL UTVIKLING ADM STEINKJER
NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING STEINKJER
NORDKAPP KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN NORDKAPP
NORDKAPP KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN NORDKAPP
NORDLAND FYLKESKOMMUNE TANNHELSETJENESTEN BODØ
NORDLAND FYLKESKOMMUNE UTDANNING BODØ
NORDREISA KOMMUNE SEKTOR FOR LEVEKÅR NORDREISA
NORE OG UVDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN NORE OG UVDAL
NORE OG UVDAL KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN NORE OG UVDAL
NORE OG UVDAL KOMMUNE SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR NORE OG UVDAL
NORGES FORSKNINGSRÅD OSLO
NORSK FILMINSTITUTT OSLO
NORSK KULTURMINNEFOND RØROS
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING OSLO
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING REGULERINGSFOND I NORGES BANK OSLO
NOTODDEN KOMMUNE SEKSJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER NOTODDEN
NOTODDEN KOMMUNE SEKSJON FOR KULTUR OG STEDSUTVIKLING NOTODDEN
NOTODDEN KOMMUNE SEKSJON FOR OPPVEKST NOTODDEN
OMSORG OSLO KF OSLO
OPPLAND FYLKESKOMMUNE REGIONALE TJENESTER OG UTVIKLING LILLEHAMMER
OPPLAND FYLKESKOMMUNE TANNHELSETJENESTE LILLEHAMMER
OPPLAND FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING LILLEHAMMER
ORKDAL KOMMUNE HELSE OG MESTRING ORKDAL
ORKDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTER ORKDAL
ORKDAL KOMMUNE KULTUR OG FRITID ORKDAL
ORKDAL KOMMUNE OPPVEKST ORKDAL
ORKDAL KOMMUNE ORKDAL HELSETUN ORKDAL
OS KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTUROMRÅDE OS
OSEN KOMMUNE SEKTOR FOR UTDANNING KULTUR OG OMSORG (UKO) OSEN
OSLO BISPEDØMME OSLO
OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN OSLO
OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD OSLO
OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN OSLO
OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE OG SOSIALE TJENESTER OSLO
OSLO KOMMUNE HELSE- OG VELFERDSETATEN OSLO
OSLO KOMMUNE KULTURETATEN OSLO
OSLO KOMMUNE OMSTILLINGSETATEN OSLO
OSLO KOMMUNE RUSMIDDELETATEN OSLO
OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN OSLO
OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN OSLO
OSTERØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN OSTERØY
OSTERØY KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR OSTERØY
PASIENTSKADENEMNDA OSLO
PORSANGER KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELINGEN PORSANGER
PORSANGER KOMMUNE SENTRALLEDELSE OG ADMINISTRASJON PORSANGER
RØDØY KOMMUNE HELSESEKTOR RØDØY
RØDØY KOMMUNE KULTURSEKTOR RØDØY
RØDØY KOMMUNE OMSORGSSEKTOR RØDØY
RØDØY KOMMUNE SKOLESEKTOR RØDØY
RØMSKOG KOMMUNE BARNEVERN- OG KULTUR RØMSKOG
RØMSKOG KOMMUNE HELSE OG OMSORG RØMSKOG
RØMSKOG KOMMUNE OPPVEKST RØMSKOG
RØROS KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN RØROS
RØROS KOMMUNE KULTURETATEN RØROS
RØROS KOMMUNE OPPVEKSTETATEN RØROS
RØST KOMMUNE ENHET FOR SKOLE OG BIBLIOTEK RØST
RØYRVIK KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN RØYRVIK
RØYRVIK KOMMUNE OPPVEKSTAVDELINGEN RØYRVIK
RADØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON RADØY
RADØY KOMMUNE SKULEADMINISTRASJON RADØY
RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR RAKKESTAD
RAKKESTAD KOMMUNE SKOLE RAKKESTAD
RANA KOMMUNE BARNEHAGEADMINISTRASJON RANA
RANA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON RANA
RANA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON RANA
RANA KOMMUNE OMSORGSADMINISTRASJON RANA
RANA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON RANA
RANDABERG KOMMUNE INFORMASJON OG NÆRING RANDABERG
RANDABERG KOMMUNE KULTUR RANDABERG
RANDABERG KOMMUNE SKOLE RANDABERG
RANDABERG KOMMUNE TILTAK RANDABERG
RAUMA KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEENHETEN RAUMA
RAUMA KOMMUNE LEGESENTER RAUMA
RAUMA KOMMUNE OPPVEKSTETATEN RAUMA
RAUMA KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER RAUMA
RE KOMMUNE SKOLE BARNEHAGE OG KULTUR RE
REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING FAUSKE
REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING ALSTAHAUG
REGIONALT KURS- OG KOMPETANSESENTER FOR VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL VEFSN
RENNEBU KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON RENNEBU
RENNEBU KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON RENNEBU
RENNEBU KOMMUNE SOSIALADMINISTRASJON RENNEBU
RENNESØY KOMMUNE HELSE OG VELFERD RENNESØY
RENNESØY KOMMUNE KULTURETATEN RENNESØY
RENNESØY KOMMUNE OPPVEKST OG LÆRING RENNESØY
RIKSANTIKVAREN OSLO
RIKSFJORD SKULE AUKRA
RINGERIKE KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR RINGERIKE
RISØBANK INTERKOMMUNALE SELSKAP MANDAL
RISSA KOMMUNE HELSE OG OMSORG RISSA
RISSA KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR RISSA
ROAN KOMMUNE HELSEETATEN ROAN
ROAN KOMMUNE KULTURETATEN ROAN
ROAN KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR ROAN
ROAN KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSETATEN ROAN
ROAN KOMMUNE SOSIALETATEN ROAN
ROGALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN STAVANGER
ROLLAG KOMMUNE EIENDOM ROLLAG
ROLLAG KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON ROLLAG
ROLLAG KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTE ROLLAG
ROLLAG KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON ROLLAG
SØMNA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON SØMNA
SØMNA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON SØMNA
SØNDRE LAND KOMMUNE GRUNNSKOLE SØNDRE LAND
SØNDRE LAND KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE BARN OG FAMILIE SØNDRE LAND
SØNDRE LAND KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE BARNEHAGE SØNDRE LAND
SØNDRE LAND KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG SØNDRE LAND
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE TANNHELSETJENESTE TRONDHEIM
SØR-VARANGER KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSETATEN SØR-VARANGER
SØR-VARANGER KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN SØR-VARANGER
SØRFOLD KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON SØRFOLD
SØRFOLD KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON SØRFOLD
SØRFOLD KOMMUNE SOSIAL- OG OMSORGSADMINISTRASJON SØRFOLD
SØRREISA KOMMUNE HELSE OG SOSIAL SØRREISA
SØRREISA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON SØRREISA
SØRUM KOMMUNE BARNEHAGESEKSJON SØRUM
SØRUM KOMMUNE GRUNNSKOLESEKSJON SØRUM
SØRUM KOMMUNE KULTURSEKSJONEN SØRUM
SALTDAL KOMMUNE HELSE OG FAMILIE SALTDAL
SALTDAL KOMMUNE KULTUR SALTDAL
SALTDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN SALTDAL
SALTDAL KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON SALTDAL
SAMNANGER KOMMUNE SKULEADMINISTRASJON SAMNANGER
SANDE KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON SANDE
SANDE KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON SANDE
SANDE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN SANDE
SANDE KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON SANDE
SANDEFJORD KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT SANDEFJORD
SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSETAT SANDEFJORD
SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR- OG KINOSEKSJONEN SANDEFJORD
SANDEFJORD KOMMUNE SEKSJON HELSE OG OPPVEKST SANDEFJORD
SANDEFJORD KOMMUNE SEKSJON INSTITUSJON OG BOFELLESSKAP FOR DEMENTE SANDEFJORD
SANDEFJORD KOMMUNE SEKSJON SENTER OG HJEMMETJENESTE SANDEFJORD
SANDEFJORD KOMMUNE SKOLE- OG BARNEHAGEETAT SANDEFJORD
SANDEFJORD KOMMUNE SKOLESEKSJONEN SANDEFJORD
SARPSBORG KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON SARPSBORG
SARPSBORG KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON SARPSBORG
SEKRETERIATET FOR KONTROLLUTVALGA I NORD-GUDBRANDSDAL SEL
SELBU KOMMUNE SEKTOR BYGDAUTVIKLING SELBU
SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL SELBU
SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST SELBU
SELJE KOMMUNE HELSE OG OMSORG SELJE
SELJE KOMMUNE KULTUR OG NÆRING SELJE
SELJE KOMMUNE OPPVEKST SELJE
SELJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSEKTOR SELJORD
SELJORD KOMMUNE UNDERVISNINGSSEKTOREN SELJORD
SIGDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJONEN SIGDAL
SIGDAL KOMMUNE OPPVEKSTETATEN SIGDAL
SILJAN KOMMUNE AVD FOR HELSE SILJAN
SILJAN KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST SILJAN
SIRDAL KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR SIRDAL
SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD SAUDA
SKEDSMO KOMMUNE KULTURSEKTOREN SKEDSMO
SKEDSMO KOMMUNE UTDANNINGSSEKTOREN SKEDSMO
SKI KOMMUNE OPPVEKST SKI
SKI KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSETATEN SKI
SKIEN KOMMUNE HELSE- OG VELFERDSOMRÅDE SKIEN
SKIEN KOMMUNE KULTURAVDELING SKIEN
SKIEN KOMMUNE OPPVEKST SKIEN
SKIPTVET KOMMUNE BARNEHAGER SKIPTVET
SKIPTVET KOMMUNE HELSE OG SOSIAL SKIPTVET
SKIPTVET KOMMUNE UNDERVISNING OG OPPVEKST SKIPTVET
SKJÅK KOMMUNE OPPVEKST- OG OMSORGSETATEN SKJÅK
SKJERVØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT SKJERVØY
SNØHETTA OG KNUTSHØ VILLREINNEMND OPPDAL
SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON LEIKANGER
SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SKULEADMINISTRASJON LEIKANGER
SOGNDAL KOMMUNE TENESTEEINING BARN OG UNGE SOGNDAL
SOGNDAL KOMMUNE TENESTEEINING BARNEHAGAR SOGNDAL
SOGNDAL KOMMUNE TENESTEEINING FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER SOGNDAL
SOGNDAL KOMMUNE TENESTEEINING HELSE OG SOSIAL SOGNDAL
SOGNDAL KOMMUNE TENESTEEINING KAUPANGER SKULE SOGNDAL
SOGNDAL KOMMUNE TENESTEEINING KULTUR SOGNDAL
SOGNDAL KOMMUNE TENESTEEINING NORANE OPPVEKSTSENTER SOGNDAL
SOGNDAL KOMMUNE TENESTEEINING OMSORG SOGNDAL
SOGNDAL KOMMUNE TENESTEEINING TRUDVANG SKULE SOGNDAL
SOKNDAL KOMMUNE OMSORGSETATEN SOKNDAL
SOKNDAL KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETATEN SOKNDAL
SOLA KOMMUNE TJENESTEOMR OPPVEKST SOLA
SOLA KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR SOLA
SONGDALEN KOMMUNE OPPVEKST SONGDALEN
SPRÅKRÅDET OSLO
STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL OSLO
STATENS HELSEPERSONELLNEMND OSLO
STATENS HELSETILSYN OSLO
STATENS LEGEMIDDELVERK OSLO
STAVANGER KOMMUNE OPPVEKST OG LEVEKÅR STAVANGER
STAVANGER KOMMUNE PERSONAL OG ORGANISASJON STAVANGER
STEIGEN KOMMUNE HELSEVIRKSOMHET STEIGEN
STEIGEN KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURAVDELING STEIGEN
STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR KULTUR STEINKJER
STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR OMSORG STEINKJER
STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR OPPVEKST STEINKJER
STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR PPT BARNEVERN OG SOSIALE TJENESTER STEINKJER
STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING STEINKJER
STJØRDAL KOMMUNE ETAT OPPVEKST OG KULTUR STJØRDAL
STORFJORD KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN STORFJORD
STORFJORD KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETATEN STORFJORD
STORFJORD KOMMUNE SERVICE- OG PERSONALAVDELINGA STORFJORD
STRANDA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON STRANDA
STRANDA KOMMUNE KULTUR/IDRETT STRANDA
STRANDA KOMMUNE OPPVEKSTADMINISTRASJON STRANDA
STRYN KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON STRYN
STRYN KOMMUNE SKULE- OG KULTURADMINISTRASJON STRYN
SULA KOMMUNE HELSE OG SOSIAL SULA
SULA KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST SULA
SULA KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST SULA
SUNNDAL KOMMUNE GRUNNSKOLETJENESTEN SUNNDAL
SUNNDAL KOMMUNE HELSETJENESTEN SUNNDAL
SUNNDAL KOMMUNE KULTURTJENESTEN SUNNDAL
SUNNDAL KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN SUNNDAL
SUNNDAL KOMMUNE SOSIAL- OG BARNEVERNSTJENESTEN SUNNDAL
SVELVIK KOMMUNE FAMILIETJENESTEN SVELVIK
SVELVIK KOMMUNE HJEMMETJENESTEN SVELVIK
SVELVIK KOMMUNE SKOLE- OG BARNEHAGEVIRKSOMHET SVELVIK
TANA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON TANA
TANA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON TANA
TANA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON TANA
TELEMARK FYLKESKOMMUNE TANNHELSETENESTA SKIEN
TILSKUDDSORDNINGEN FOR VIDEREGÅENDE UTDANNING I PSYKOTERAPI OG PSYKOANALYSE OSLO
TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST TIME
TINGVOLL KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN TINGVOLL
TINGVOLL KOMMUNE KULTUR- OG N TINGVOLL
TINGVOLL KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON TINGVOLL
TINN KOMMUNE RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE TINN
TINN KOMMUNE RESULTATOMRÅDE BARNEVERN OG SOSIAL TINN
TINN KOMMUNE RESULTATOMRÅDE BRANN TINN
TINN KOMMUNE RESULTATOMRÅDE HELSE TINN
TINN KOMMUNE RESULTATOMRÅDE OPPVEKST TINN
TINN KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJON TINN
TJØME KOMMUNE HELSE OG VELFERD TJØME
TJØME KOMMUNE KULTUR- OG UNDERVISNINGSETATEN TJØME
TJELDSUND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN TJELDSUND
TJELDSUND KOMMUNE OMSORGSAVDELINGEN TJELDSUND
TJELDSUND KOMMUNE OPPVEKSTAVDELINGEN TJELDSUND
TJELDSUND OG SKÅNLAND MILJØVERNKONTOR TJELDSUND
TOKKE KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN TOKKE
TOKKE KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN TOKKE
TORSKEN KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETAT TORSKEN
TRÆNA KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG SOSIAL TRÆNA
TRÆNA KOMMUNE SEKTOR FOR UNDERVISNING TRÆNA
TROMS FYLKESKOMMUNE KULTURETATEN TROMSØ
TROMS FYLKESKOMMUNE TANNHELSETJENESTEN TROMSØ
TRONDHEIM KOMMUNE KULTUR OG NÆRING TRONDHEIM
TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING TRONDHEIM
TVEDESTRAND KOMMUNE ENHET FOR KULTUR OG NÆRING TVEDESTRAND
TVEDESTRAND KOMMUNE ENHET FOR OMSORG OG REHABILITERING TVEDESTRAND
TVEDESTRAND KOMMUNE OPPVEKSTAVD TVEDESTRAND
TVEDESTRAND KOMMUNE RESSURSSENTER FOR BARN OG UNGE TVEDESTRAND
TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON TYDAL
TYDAL KOMMUNE OPPVEKSTADMINISTRASJON TYDAL
TYNSET KOMMUNE HELSETJENESTEN TYNSET
TYNSET KOMMUNE KULTURTJENESTEN TYNSET
TYNSET KOMMUNE UNDERVISNINGSETATEN TYNSET
TYSFJORD KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON TYSFJORD
TYSFJORD KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON TYSFJORD
TYSNES KOMMUNE SKULEADMINISTRASJON TYSNES
TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE TYSVÆR
TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDE KULTUR TYSVÆR
TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDE OMSORG TYSVÆR
TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDE SKULE TYSVÆR
TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDE TVERRFAGLEGE TENESTER TYSVÆR
ULLENSVANG HERAD HELSE OG VELFERD ULLENSVANG
ULLENSVANG HERAD OPPVEKST- OG KULTURETATEN ULLENSVANG
ULSTEIN KOMMUNE KULTURETATEN ULSTEIN
ULSTEIN KOMMUNE OMSORGSETATEN ULSTEIN
ULSTEIN KOMMUNE OPPVEKSTETATEN ULSTEIN
ULSTEIN KOMMUNE SOSIALETATEN ULSTEIN
ULVIK KOMMUNE BRAKANES BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ULVIK
UTSIRA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON UTSIRA
UTSIRA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON UTSIRA
VÆRØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON VÆRØY
VÆRØY KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON VÆRØY
VÅGÅ KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR VÅGÅ
VÅGAN KOMMUNE SOSIALTJENESTEN VÅGAN
VÅLER KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN VÅLER
VÅLER KOMMUNE HELSETJENESTER VÅLER
VÅLER KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST VÅLER
VÅLER KOMMUNE KULTURAVDELINGEN VÅLER
VÅLER KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR VÅLER
VALLE KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON VALLE
VALLE KOMMUNE SKULEADMINISTRASJON VALLE
VANG KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN VANG
VANG KOMMUNE SKULE- OG KULTURETATEN VANG
VANYLVEN KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST VANYLVEN
VARDØ KOMMUNE ENHET FOR GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE VARDØ
VARDØ KOMMUNE ENHET FOR HELSE OG SOSIAL VARDØ
VARDØ KOMMUNE ENHET FOR NÆRING, PLAN OG KULTUR VARDØ
VERDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN VERDAL
VERDAL KOMMUNE KULTURTJENESTEN VERDAL
VERDAL KOMMUNE UNDERVISNINGSETATEN VERDAL
VEST KONTROLLUTVALSSEKRETARIAT VANYLVEN
VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN KRISTIANSAND
VESTBY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON VESTBY
VESTBY KOMMUNE KULTUR VESTBY
VESTBY KOMMUNE SKOLER VESTBY
VESTERDALEN SKOLE KVINESDAL
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGEN TØNSBERG
VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - VIKS RE
VESTRE SLIDRE KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN VESTRE SLIDRE
VESTRE SLIDRE KOMMUNE SKULE- OG KULTURETATEN VESTRE SLIDRE
VESTRE TOTEN KOMMUNE HELSEAVDELING VESTRE TOTEN
VESTRE TOTEN KOMMUNE NAV VESTRE TOTEN
VESTRE TOTEN KOMMUNE OMSORGSAVDELINGEN VESTRE TOTEN
VESTRE TOTEN KOMMUNE VOKSENOPPLÆRING VESTRE TOTEN
VESTVÅGØY KOMMUNE KULTUR, MILJØ OG NÆRING VESTVÅGØY
VESTVÅGØY KOMMUNE OPPVEKST VESTVÅGØY
VIKNA KOMMUNE OPPVEKSTETATEN VIKNA
VOLDA KOMMUNE KULTUR VOLDA
VOLDA KOMMUNE SKULER, SFO OG BARNEHAGER VOLDA
VOSS KOMMUNE KOMMUNALAVDELING HELSE OG SOSIALE TENESTER VOSS
VOSS KOMMUNE KOMMUNALAVDELING KULTUR OG FRITID VOSS
VOSS KOMMUNE KOMMUNALAVDELING PEDAGOGISKE TENESTER VOSS
VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK OSLO

 

Firmaoversikten.com: Bedriftsregister i Norge | Lenkeutveksling